یکشنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۹

نظرسنجی

به نظر شما آیا هوشمند سازی در جایگاههاموجب افزایش ضریب ایمنی جایگاههای CNG میشود؟

نمایش نتایج

Loading ... Loading ...

با توجه به کاهش شدید فروش جایگاههای CNGکشور و زیان وارده به جایگاهداران و شرکت های بهره بردار، آیا با تعطیلی جایگاههای CNGتوسط ستاد کرونا موافقید؟

نمایش نتایج

Loading ... Loading ...